Ergenle İletişim Problemleri

Ergenle İletişim Problemleri

Ergenle İletişim Problemleri

Hızlı bir değişim içerisindeki gençlerin, zekâ ve kişilik gelişimlerinin temelinde anne ve babanın yani ailenin davranışları vardır. Onların kişilikleri, birbirlerine olan davranış ve tutumları ile çocuklarına gösterdikleri ilgi ve davranış biçimleri çok önemlidir. Bazı çocuklar ileriki yaşamında tıpkı anne ve babası gibi davranır. Bazıları da kendi anne ve babasının davranışlarını bilinçli bir yorum süzgecinden geçirir, en iyisini, en doğrusunu uygulamaya çalışır.
Çocuğun benliği iki yaşından itibaren gelişmeye başlar. Ailesinin de yardımıyla kendisini tanır ve değerlendirir. Aile ve çevre etkileri kişilik gelişiminin önemli faktörleridir. Ayrı ortamlarda, ayrı şartlarda ve farklı eğitimle yetiştirilen kardeşler arasında görülen farklılık bu gerçeği kanıtlamaktadır. Hatta doğum sırasına bağlı olarak anne babanın çocuklarına olan davranışları farklılaşabilir, bu da onların kişilik gelişimlerinde önemli rol oynar. Tek çocuk genellikle yalnız ve egosantrik (benmerkezci) olabilir. Yani, kendisini dünyanın merkezi gibi düşünür. Aile çevresinin, özellikle aile büyüklerinin kendisine gösterdikleri önceliğe çok alışmış ve bunu adeta bir hak olarak kabul etmiştir. Devamlı olarak büyüklerinden yardım ve destek bekler. Hemen her isteğinin yerine getirilmesine alışıktır. Tek çocuğun çevre ve arkadaşlık ilişkilerin de bazı problemler görülebilir. Çünkü çocuk diğerlerinin de kendisine ailesi gibi davranmasını bekleyince olumsuz cevaplarla karşılaşabilir.

Hemen her çocuk yeni doğan kardeşini kıskanır. Annesinin ve çevresinin tek insanı, tek sevgilisi iken birdenbire tahtını kaybetme tehlikesi ile karşılaşan bir hükümdar gibi hisseder. İkinci plana itilme üzüntüsünün yanı sıra, annesini paylaşma sorunu onu son derece üzer.

Kardeşlik sırası yönünden en küçük çocuk olmak, tek çocuk olmaya kısmen benzer. Evin küçüğü ilgi çeken, sevilen, hep küçükmüş gibi davranılan çocuktur. Abla ya da abileri olmasından dolayı yalnız değildir. Paylaşmaya az çok alıştırılmıştır. Yine de tüm işleri, tüm sorumlulukları büyükleri tarafından benimsenip çözümlenir. Küçük çocuğun sorumluluk duygusu çok geç gelişir. İlgi, sevgi, şefkat yönünden ise hepsini bol bol almanın mutluluğunu yaşar.

Çocuğun sosyalleşmesinde aile ve çevrenin yanında okulun etkisi büyüktür. Okul hem aile yaşamının devamı hem de dış dünyaya açılan ilk kapıdır. Okul, çocuğa bir şeyler öğretmekle görevini tamamlamış sayılmaz. Aile sıcaklığını devam ettirerek, çocuğu dış dünya ile uyum sağlamaya hazırlamalıdır. Okul bu yönden çocuğun ikinci evi, ikinci yuvası sayılır. Çoğu kez evdeki sorunlar, okulda devam eder. Çocuk, zekâsı, yetenekleri ve kişiliği ile ikinci ebeveyni, yani öğretmeninin elinde ve gözetimindedir. Ona eğilecek, onu anlayacak, onu eğitecek ve değerlendirecek olan öğretmendir.

Çocuğun psikolojik açıdan sağlıklı olması, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olmasıyla doğru orantılıdır. Anne babanın kendi aralarındaki uyumu ve huzuru da çocuğun ruh sağlığının korunmasında etkilidir. Gencin ruh sağlığında ailenin, yakın çevrenin ve okulun payı büyüktür. Çocuğun sağlıklı gelişimi için ilgi ve bilgi yanı sıra, sabır, anlayış ve sevgi gereklidir. Gerçek ilgi ve sevgi ile ilgi ve sevgi gösterisini genç ayırt eder ve asla affetmez. Kazandırılan olumlu değerler bir çırpıda yok olup, mutsuz, kırıcı ve öfkeli başkaldırmalara dönüşebilir.

Ergenlik çağı, yetişkinliğe geçişin ilk basamağıdır. Genç açısından olduğu kadar anne-baba için de bu dönem zorlu geçebilmektedir. Zira birçok yönden değişim geçiren gencin yaşadığı sancılardan birinci derecede etkilenen onun anne babasıdır. İlginçtir ki, bu zorlu süreçte çoğu kez sadece gençlerin problemleri dile getirilir. Ebeveynlerin yaşadığı sıkıntılar ise genellikle görmezden gelindiği gibi, gençlerle ilgili olarak ortaya çıkan hemen her yanlışın ebeveynlerin hatasından kaynaklandığı dahi düşünülür.

Gerçek şu ki genç ile ebeveyni arasında yaşanan problemler tek taraflı değildir. Ergenin haklı olduğu durumlar elbette ki olacaktır. Bu durumda ebeveynin kendi hatasını görüp düzeltmesi gerekir. Fakat ergenin çevresiyle yaşadığı problemlerde her seferinde sınırsız bir müsamaha ile karşılanması ve bu problemlerin faturasının da çevreye kesilmesi mantıklı değildir. Ergenlik dönemini her türlü hata yapmak için bir hak olarak gören bu düşünce tarzı, ergenleri büyük bir sorumsuzluğa sürüklediği gibi kişilik gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Ergenlere sorumluluk duygusunun kazandırılması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar: Ergenlik dönemi her ne kadar birtakım sorunları beraberinde getirse de kesinlikle hayatın sorumluluğundan kaçıp sığınılan bir mazeretler limanı değildir.
Bu dönemde, ergenin her türlü yanlışını doğru kabul etmek, gerektiği yerde müdahale etmemek ergene yapılabilecek en büyük kötülüktür.
Ergenlik dönemi insanın en idealist olduğu dönemdir. Dolayısıyla vatan-millet sevgisinin en iyi aşılanabileceği dönemlerden birisidir.
Ergenliğin problemli bir dönem olarak algılanması, manevi değerlerin işlenmesine engel olacaktır.
Olumlu gelişmeler gözlediğinde takdir edilmeli, olumsuz davranışlar gözlediğinde de kişiliği tahkir edilmeden yapıcı bir şekilde müdahale edilmelidir.
Ergenin üzerinde mutlaka anne babanın otoritesi olmalı, geçerli ve mantıklı kurallar koymalıdır.
Bu kurallar sayıca abartılı, aşırı sert ve anlamsız olmamalıdır.
Ergende otoriteye karşı saygıyı geliştirmek için anne baba bu kuralları tutarlı ve sevecen bir şekilde uygulamalıdır.
Bazı durumlarda ebeveynin ergenle çatışmaya girmeden, ergen için önemli olan kişilerle, okuldaki öğretmenleriyle ve özelikle de rehberlik servisi ile görüşmesi ve onlardan destek alması faydalı olacaktır.


TARIK MUTLU

Rehber Öğretmen

makaleler_1-100

Ailenin Akademik Başarıdaki Yeri ve Önemi

 10 Mart 2019 Pazar

Anne babalar ile öğretmenler arasında üretken ve etkili bir işbirliğinin oluşturulması öğretmenin çocuklara kazandırdığı becerilerin genellemesin de çok önemli olan doğal ortamların daha etkili duruma getirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Devamı

Anne-Baba Davranışlarının Ergen İletişimine Etkileri

 5 Mart 2019 Salı

Hızlı bir değişim içerisindeki gençlerin, zekâ ve kişilik gelişimlerinin temelinde anne ve babanın yani ailenin davranışları vardır.

Devamı

Çağımızda Yaşayan MİMAR SİNAN: Necip DİNÇ

 1 Mart 2019 Cuma

Sanatçı kimdir? Nasıl değerlendirilir?
Sanatkâr Cenab-ı Hakk'ın esmasına mazhar olan kişidir. Cenab-ı Hakk ilham etmese, aklı, fikri, iradeyi ona vermese, imkânları ve şartları takdir etmese, sanatkâr ne yapabilecek?

Devamı

Ergenle İletişim Problemleri

 4 Ocak 2019 Cuma

Gerçek şu ki genç ile ebeveyni arasında yaşanan problemler tek taraflı değildir. Ergenin haklı olduğu durumlar elbette ki olacaktır.

Devamı

Evlatlarımız Sanal Alemde Ne Kadar Güvendeler

 4 Ocak 2019 Cuma

Bilgisayar ve internet kullanımı çocuğunuzun ders çalışmasına, sosyal ilişkilerine, sizinle olan iletişimine engel olmadan, internet kullanımını makul ölçülerde sınırlamalısınız.

Devamı

Kişilik ve Karakter Oluşumunda Renkler

 4 Ocak 2019 Cuma

MAVİ: Sükûnet ve sadakat rengidir. Maviyi ilk sırada seçenler hassas ve huzur arayan insanlardır. Hayatları kontrollü, hedefleri bellidir. Problemsiz, üzüntüsüz bir hayat isterler ve bunun için birçok şeyi feda edebilirler. Diğer renkler ve kişilik özellikleri için devamını okuyun..

Devamı

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

 4 Ocak 2019 Cuma

Herkezin hayatın her anında her alanında gireceği, girmekte olduğu sınavlarda imtihanlarda başarılı olması için ne lazım?

Devamı

Karma Eğitim- Özelleştirilmiş Eğitim

 3 Ocak 2019 Perşembe

Karma eğitim sistemi, dünya genelinde tam olarak 19. Yüzyılın sonlarına doğru benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu süre zarfında tek cinsiyetli eğitim sistemi tamamen ortadan kalkmamış aynı zamanda devam etmiştir.

Devamı

Kitap Okuma ve Kişisel Gelişim

 3 Ocak 2019 Perşembe

Kitaplar vardır, okunmak için.

Kitaplar vardır, bakılmak için.

Kitaplar vardır, yenilip yutulmak için.

Kitaplar vardır, saklanmak için.

Devamı

Zekanın Yolu Gıdalardan Geçer

 3 Ocak 2019 Perşembe

Yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle bazı gıda maddelerinin zekâ ve hafızanın çalışmasına, işlemesine çok fazla etki ettiği merak ediyormusunuz?

Devamı

Çoklu Zeka Kuramının Öğrenmeye Etkisi

 26 Aralık 2018 Çarşamba

Çoklu zeka nedir öğrenmye etkisi nasıldır

Devamı